enteresan.com LogoGüneş Enerjisiyle Çalışan "Soft House"

Mimar Sheila Kennedy, mimari ile güneş enerjisi teknolojisini birleştirmede uzmanlaşmış. Kennedy'nin ekibi ise Bu "Soft House"i tasarladılar. Bu evin perdeleri 16.

Mimar Sheila Kennedy, mimari ile güneş enerjisi teknolojisini birleştirmede uzmanlaşmış. Kennedy'nin ekibi ise Bu "Soft House"i tasarladılar. Bu evin perdeleri 16.000 watta yakın elektrik üretebilen esnek, yarı transparan güneş paneli özelliği taşıyor.

Kumaşlar belli yerleri betimledikleri ve güzelleştirdikleri için mimariye göre aksesuarken, Sheila Kennedy'ye göre ise kumaşlar, enerji üretilebilecek bir malzeme. İnce filmli fotovoltaik kumaşlar, organik fotovoltaiklerden yapılmış güneş panelleri olma özelliğini taşıyor. Silikon tabanlı modeller kadar etkin olmasalar da bunlar, üretim işlemine girmeden kalıp halinde dökülebiliyorlar.

"Soft House"in bir dizi prototipi yapıldı fakat bu evi, kısa zamanda görebilmeyi ummayın. Kennedy'nin bu çalışmasında yenilenebilir enerji teknolojileri tasarımlarla daha önce hiç görülmemiş şekilde bütünleştirilebiliyor. Kennedy'nin sözleri bizim "Soft House" ile ilgili görüşlerimizi anlatır nitelikte: "Mimari hayal gücünün gücünü hiçbir zaman hafife almayın."

Güneş enerjisiyle çalışan

Güneş enerjisiyle çalışan
Güneş enerjisiyle çalışan
Güneş enerjisiyle çalışan
Güneş enerjisiyle çalışan
Güneş enerjisiyle çalışan
Güneş enerjisiyle çalışan
Güneş enerjisiyle çalışan