enteresan.com LogoHarika Tensegrity (Gerilim Bütünlüğü) Yapıları

İşte favori tensegrity yapılarından bazıları.

Tensegrity (gerilim bütünlüğü) yapıları, görsel olarak oldukça çarpıcı ve bilgisayarla geliştirilmiş yapılarla kombinasyonları, mimari uygulamalarda yeni bir ilgi alanı oluşturuyor.

Buckminster Fuller; Kenneth Snelson'un heykellerini görüp, bu heykellerin geometrisinin tamamen, mükemmel bir şekilde dengelenmiş baskı ve gerilim elemanları ile oluşturulmuş olduğunu anladığında; tensegrity terimini bu yapılara isim olarak uygun görmüştür. Tensegrity; baskı elemanlarının (çubuklar), birbirleri ile sadece gerilim elemanları (kablolar) aracılığıyla bağlandığı yapıları tanımlamak için kullanılan bir kelimedir. Sonuç olarak, yapılar sanki havada süzülüyormuş gibi görülür.

Tensegrity yapıları, oldukça etkin yapılar olmasına rağmen, tek bir zayıf noktalarının olması ve gelişime ihtiyaçlarının olması nedeniyle bu tip yapılar pek inşa edilmedi. Fakat son zamanlar da bilgisayar sistemlerinin akıllılığını ve tensegrity yapılarının etkinliğini birleştiren şemalarda, gökdelenler dahil çok büyük boyutlu yapıları inşa etmeye yönelik çalışmalar olduğu görülüyor.

Harika Tensegrity (Gerilim Bütünlüğü) Yapıları

Harika Tensegrity (Gerilim Bütünlüğü) Yapıları

Harika Tensegrity (Gerilim Bütünlüğü) Yapıları

Harika Tensegrity (Gerilim Bütünlüğü) Yapıları

Harika Tensegrity (Gerilim Bütünlüğü) Yapıları

Harika Tensegrity (Gerilim Bütünlüğü) Yapıları
Harika Tensegrity (Gerilim Bütünlüğü) Yapıları
Harika Tensegrity (Gerilim Bütünlüğü) Yapıları
Harika Tensegrity (Gerilim Bütünlüğü) Yapıları
Harika Tensegrity (Gerilim Bütünlüğü) Yapıları
Harika Tensegrity (Gerilim Bütünlüğü) Yapıları
Harika Tensegrity (Gerilim Bütünlüğü) Yapıları
Harika Tensegrity (Gerilim Bütünlüğü) Yapıları
Harika Tensegrity (Gerilim Bütünlüğü) Yapıları
Harika Tensegrity (Gerilim Bütünlüğü) Yapıları
Harika Tensegrity (Gerilim Bütünlüğü) Yapıları
Harika Tensegrity (Gerilim Bütünlüğü) Yapıları
Harika Tensegrity (Gerilim Bütünlüğü) Yapıları
Harika Tensegrity (Gerilim Bütünlüğü) Yapıları
Harika Tensegrity (Gerilim Bütünlüğü) Yapıları