Kargaların Hayvanlar Aleminin Belalısı Olduğunun Kanıtı Olan 24 Kare

Kargalar insanlar tarafından çok fazla sevilmez, peki hayvanlar arasında nasıl bir şöhreti vardır kargaların? İşte hayvanlar aleminde kargaların marifetleri ve kargalar ile ilgili oldukça şaşırtıcı bilgiler...

1.Kargaların ailelerinde, büyük olan kardeşler yavruları yetiştirmede anne-babalara yardım ederler.

1.Kargaların ailelerinde, büyük olan kardeşler yavruları yetiştirmede anne-babalara yardım ederler.


2.Bir karga öldüğü zaman komşuları ona cenaze töreni düzenleyebilirler. Kimi zaman yüzlerce karga bu törene katılabilir.

2.Bir karga öldüğü zaman komşuları ona cenaze töreni düzenleyebilirler. Kimi zaman yüzlerce karga bu törene katılabilir.


3.Vücutlarına oranla kargaların beyinleri insan beyninden daha büyüktür.

3.Vücutlarına oranla kargaların beyinleri insan beyninden daha büyüktür.


4.Kargaların bölgelere göre değişiklik gösteren bir lehçeleri bulunur ve bir yerden başka bir yere gittikleri zaman lehçe değiştirme becerileri vardır.

4.Kargaların bölgelere göre değişiklik gösteren bir lehçeleri bulunur ve bir yerden başka bir yere gittikleri zaman lehçe değiştirme becerileri vardır.


5.Bazı kargalar trafik ışıklarını anlayabiliyorlar.

5.Bazı kargalar trafik ışıklarını anlayabiliyorlar.


6. Antarktika dışında her kıtada karga bulunur, nereye giderseniz gidin görmemeniz imkansız.

6. Antarktika dışında her kıtada karga bulunur, nereye giderseniz gidin görmemeniz imkansız.

6. Hepsini gagalayayım ki satamasın, ben de böyle bir gıcığım işte..


7.İnsan yüzlerini ayırt edip sonrasında da onlara karşı kin güdebilirler.

7.İnsan yüzlerini ayırt edip sonrasında da onlara karşı kin güdebilirler.


8. Yeni Kaledonya’da yaşamakta olan kargalar alet yapıp kullanabilirler.

8. Yeni Kaledonya’da yaşamakta olan kargalar alet yapıp kullanabilirler.


9.Kargalar dünyadaki bilinen en eski hayvanlardandır, ilk kez 17 milyon yıl önce Okyanusya ve Avustralya’da ortaya çıkmışlardır.

9.Kargalar dünyadaki bilinen en eski hayvanlardandır, ilk kez 17 milyon yıl önce Okyanusya ve Avustralya’da ortaya çıkmışlardır.


10.Kargalar hem etçil hem de otçuldur, yani bulduğu her şeyi yiyebilir.

10.Kargalar hem etçil hem de otçuldur, yani bulduğu her şeyi yiyebilir.


11. Karga grubunun içinde hasta ya da yaralı bir üye bulunuyorsa öteki kargalar acı çekmeden hemen ölsün diye saldırıp onu öldürürler.

11. Karga grubunun içinde hasta ya da yaralı bir üye bulunuyorsa öteki kargalar acı çekmeden hemen ölsün diye saldırıp onu öldürürler.


12.

12.

Bir tehlike sezdikleri zaman birbirleriyle konuşarak tehlikeyi haber verirler.


13.

13.

Japonya’da yuva yapmak için elektrik kablolarını çalan kargalar senede en az 100 elektrik arızasına sebebiyet vermektedir.


14.

14.

Kargalar öteki hayvanları ve insanları dahi taklit edebilme yeteneğine sahiptir.


15. Başka kargaların ölmüş olduğu bir bölgede kargalar bunun sebeplerini, olası tehlikeleri araştırabilirler.

15. Başka kargaların ölmüş olduğu bir bölgede kargalar bunun sebeplerini, olası tehlikeleri araştırabilirler.


16.

16.

Yuvayı terk etmiş olan yavru karga birkaç gün yerde gezinerek önemli beceriler kazanarak uçmayı öğrenir.


17.

17.

Kargalar tek eşlidir, ama kimi zaman bunun dışına da çıkabiliyorlar. Yani işin içine aldatma giriyor!


18.

18.

Dişi, karga kuluçkaya yattığı zaman öteki kargalar onu korumakla görevli sayılırlar.


19.

19.

Öteki pek çok türün tersine, karga ailelerinde yavrulara anne baba beraber bakarlar.


20.

20.

Kargalar yalnızca yüzleri hatırlamazlar, aynı zamanda bunu öteki kargalara da aktarabilirler.


21.

21.

Kargaların ortalama ömür süresi 7 senedir ama 14 yıla kadar yaşayan türleri de mevcuttur.


22.

22.

Kargalar duygusal hayvanlardır; açlık, saldırma gibi olaylara karşı duygusal tepkiler verirler. Üzülüp, mutlu olurlar ya da öfkelenirler.


23.Şaşırtıcı bir ayrıntı daha, kargalar ötücü kuşlardandır.

23.Şaşırtıcı bir ayrıntı daha, kargalar ötücü kuşlardandır.


24.

24.

Kargagillerden saksağanların aynada kendi kendilerini tanıdıkları tespit edilmiştir.