enteresan.com LogoKelebek Etkisi Nedir?

Kelebek Etkisini Biliyor muydunuz?
Kelebek Etkisi Nedir?
Kelebek etkisi, bir sistemin başlangıç verilerindeki küçük değişikliklerin büyük ve öngörülemez sonuçlar doğurabilmesine verilen addır. Adı, Edward N. Lorenz'in hava durumuyla ile ilgili verdiği şu örnekten gelmektedir.Amazon Ormanları'nda bir kelebeğin kanat çırpması, ABD'de fırtına kopmasına neden olabilir. Farklı bir örnekle bu, bir kelebeğin kanat çırpması, Dünyanın yarısını dolaşabilecek bir kasırganın oluşmasına neden olabilir.Bu öngörüm, 1963 senesinde Edward N. Lorenz bilgisayarı ile hava raporları hakkında hesaplar yaparken bulundu. İlk hesaplaması 0,506172 sonucunu verirken ikinci hesaplamada 0,506 rakamı ekrana yansıdı.

İki sayı arasında görüldüğü gibi pek de küçük bir binde birlik bir fark var. Yani bir kelebeğin kanat çırpmasında oluşturduğu rüzgara eş değer bir değer. Ancak sonuca bakarsak eğer; İkinci hesap birinci hesaba göre çok daha farklı sonuç verdi.

Bunun önceden olacağı asla tahmin edilemezdi ve hesaplanamazdı.Kelebek Etkisi, aslında bir başlangıç ya da hayatın şifresi olabilir. Ancak Kaos Teorisi ile o kadar çok karmaşık bir hal alıyor ki, rakamlarla hesaplanması güçleşiyor. Sonsuz bir diyagram çizgisi çizen Kelebek Etkisi'nin hiçbir zaman doğru hesap verdiği görülememiştir.Yani sonuç şu. Arka arkaya dizilmiş bir domino taşı dizisi görün.

Bu taşlara zamanında vurulmuş ve şu anda bile taşlar devrilmeye sürekli olarak hiç durmadan devam ediyor. Sürekli bir hareket ve yıkım içerisinde, belli planların olmadığı bir hayat içerisinde ilerliyoruz. Bu da sonucu her zaman farklı çıkacak bir Kaos Teorimi ve Kelebek Etkisi ortaya çıkarıyor. Çok karşık çok!