enteresan.com LogoNesli Tükenen 12 Hayvan Türü

İnsanların ihmalkarlığı, kaçak avlanması, ormanların tahrip edilmesi ve benzeri nedenlerle birçok hayvanın nesli gitgide tükenmektedir. Bu listede ise kısa zaman sonra nesillerinin tükeneceği, çocuklarımızın göremeyeceği hayvanlar yer almaktadır.
Nesli Tükenen 12 Hayvan Türü

Arakan Orman Kaplumbağası

Arakan orman kaplumbağası, Myanmar'daki Arakan tepelerinde en ender rastlanılan türlerden biridir. Günümüzde yalnızca 10 ila 20 Arakan orman kaplumbağası yaşamaktadır. Nesillerinin tükenmesinin en büyük sebebi tıbbi değerlerinin olduğu düşüncesiyle insanlar tarafından avlanmaları ve kocakarı ilaçlarına katılmalarıdır.

Nesli Tükenen 12 Hayvan Türü

Pernambuco Cüce Baykuşu

Pernambuco cüce baykuşu Brezilya'daki Pernambuco'da yaşamaktadır. Dünya üzerinde 50'den az kalmış olan kuşun neslinin tükenmesinin sebebi yaşama alanının tahrip olmuş olmasıdır.

Nesli Tükenen 12 Hayvan Türü


Bodur Zeytuni Aynak

Bodur zeytuni aynak, Sao Tome and Principe adalarında yaşamaktadır. Dünya üzerinde 50 adet kalmış olan kuşun neslinin tükenmesinin sebebi yaşama alanının tahrip olmuş olması ve insanlar tarafından avlanmasıdır.

Nesli Tükenen 12 Hayvan Türü


Körfez muturu (Kaliforniya Muturu)

Körfez muturu, Kaliforniya Körfezi'nde yaşamaktadır. Gözlerinin ve ağzının çevresinde geniş siyah halkalar vardır. Bu canlıdan dünya üzerinde yalnızca 300 tane kalmıştır. Neslinin tükenmesinin sebebi klorlu böcek ilaçları, depresyon ve tatlısu akımının azalmış olmasıdır.

Nesli Tükenen 12 Hayvan Türü


İki Hörgüçlü Deve

İki hörgüçlü deve, kuzeydoğu Asya'nın bozkırlarında yaşamaktadır. Bu büyük, geviş getiren canlının adından da anlaşılacağı gibi iki hörgücü vardır. İnsanlar tarafından yetiştirilen iki hörgüçlü develer olsa da, bu canlılardan yabani doğada yalnızca 100 ila 200 adet kalmıştır. Neslinin tükenmesinin sebebi evcilleştirme ve nüfusun düşmesidir.

Nesli Tükenen 12 Hayvan Türü


Güney Afrika Tavşanı

Güney Afrika tavşanı, Güney Afrika'daki Karoo Çölü'nün birkaç yerinde yaşamaktadır. Geceleri avlanan bu hayvan türünün nesli tükenmek üzeredir. Bunun sebebi ise nüfusun azalmasıdır.

Nesli Tükenen 12 Hayvan Türü


Brezilya Tarakdişi

Brezilya, Paraguay ve Arjantin'de yaşayan Brezilya tarakdişinin uzun, sivri köşeli gagasında dişe benzeyen uçlar vardır. Dünya üzerinde yalnızca 250 tane kalan bu su kuşunun nesli tükenmek üzeredir. Neslinin tükenmesinin sebebi yaşama alanının tahrip olmuş olmasıdır.

Nesli Tükenen 12 Hayvan Türü


Mavi Boyunlu Ara Papağanı

Mavi boyunlu ara papağanı Bolivya'da, özellikle merkezin kuzeyindeki küçük bir bölgede, yaşamaktadır. Genellikle savanlarda ve palmiye ağaçlı adalarda bulunurlar. Bu türün dünyadaki şu anki sayısı 250 ila 300'dür. Mavi boyunlu ara papağanının neslinin tükenmesinin sebepleri evcil hayvan ticareti için kaçırılmaları ve yaşama alanının tahrip edilerek yerine otlaklar yapılmasıdır.

Nesli Tükenen 12 Hayvan Türü


Sumatra Gergedanı

Sumatra gergedanı, Sumatra'da yaşayan, dünyanın en küçük gergedan türüdür. Çin kocakarı ilacı yapmakta kullanılan çok değerli iki boynuzu bulunmaktadır. Günümüzde dünyada yalnızca 300 adet kalan bu gergedanların neslinin tükenmesinin en büyük sebebi boynuzları için kaçak olarak avlanmasıdır. Diğer bir sebep ise yaşama alanının yitimidir.

Nesli Tükenen 12 Hayvan Türü


Hirola

Hirola, Kenya ve Somali'deki kurak, çimenlerle kaplı arazilerde yaşamaktadır. Gözlerinin altında büyük prepreoküler keseler olduğu için "dört gözlü antilop" olarak da bilinmektedir. Gündüzleri avlanan bu canlıdan dünya üzerinde 500 ila 1200 adet kalmıştır. Neslinin tükenmesinin sebepleri aşırı kuraklık ve sığırlarla rekabete girmesidir.

Nesli Tükenen 12 Hayvan Türü


Cüce Su Aygırı
Cüce su aygırı Güney Afrika kökenli bir hayvandır. Genellikle ormanlarda ve bataklıklarda yaşar. Geceleri avlanan bu canlıdan dünya üzerinde 3,000'den az kalmıştır. Neslinin tükenmesinin sebepleri arasında yaşam alanı yitimi, kaçak avlanma ve doğal avcılar vardır.

Nesli Tükenen 12 Hayvan Türü


Dev Panda

Çin asıllı olan dev panda sıra dağlarda ve alçak bölgelerde yaşamaktadır. Günümüzde doğada 2,000 ila 3,000 panda kaldığı bilinmektedir. Neslinin tükenmesinin sebepleri yaşam alanı yitimi ve çok düşük doğum oranı olmasıdır.

Nesli Tükenen 12 Hayvan Türü