Yaşayan Heykeller

Sokakta yürüyorken 20 kişinin birdenbire yanınızdan koşarak geçip iki bina arasındaki boşluğa sıkışarak yığıldığını görseydiniz ne tepki verirdiniz? Willie Dorner'in geçici yaşayan heykellerini yaratmasını tetikleyen şey de işte insanların verdiği bu tepkiler. Viyena kökenli Compagnie Willie Dorner, 1999 yılında kuruldu. Eğlendirmekten çok insanların bakış açılarını değiştirmek isteyen Dorner izleyicilere farklı bir deneyim yaşatmayı amaçlıyor. Tüm dünyayı dolaşan Dorner her gittiği şehirde "yaşayan heykelleri" yerel halktan oluşturuyor. Güçlü, esnek ve zayıf dansçılar bulup onları dar alanlara sıkıştırıyor. İşte "bu geçici eserler" karşınızda...